Consejos a un joven escritor

Vincenzo Cerami

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on print
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Península. Barcelona (1997). 181 págs. 1.800 ptas. Ver servicio 2/98Avalancha de consejos sobre la creación literariaGuías para escritores novelesAdolfo Torrecilla