Takeshi Kitano

25.Feb.2004
Director y guionista: Takeshi Kitano. Intérpretes: Beat Takeshi, Tadanobu Asano, Michiyo Ogusu, Guadalcanal Taka, Daigoro Tachibana. 116 min. Jóvenes.
26.Feb.2003
Director y guionista: Takeshi Kitano. Intérpretes: Miho Kanno, Hidetoshi Nishijima, Tatsuya Mihashi, Chieko Matsubara, Kyoko Fukada. 113 min. Jóvenes.
29.Ene.2003
Director y guionista: Takeshi Kitano. Intérpretes: Miho Kanno, Hidetoshi Nishijima, Tatsuya Mihashi, Chieko Matsubara, Kyoko Fukada, Tsutomo Takeshige. 113 min. Jóvenes.
16.May.2001
Director y guionista: Takeshi Kitano. Intérpretes: Beat Takeshi, Kuroudo Maki, Omar Epps, Masaya Kato, Ren Oshugi, Susumo Terajima, Ryo Ishibashi, James Shigeta. 114 min. Adultos.